Banner - Pracownia Psychologiczna 'Kontakt'  
   
 
Pracownia Psychologiczna "Kontakt"
oferuje usługi w zakresie badań psychologicznych dla:
 • kandydatów na kierowców
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców skierowanych z powodu
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest ranny lub zabity
 • operatorów maszyn drogowo-budowlanych
 • operatorów wózków widłowych
 • osób wykonujących prace na wysokości

Nasza Pracownia Psychologiczna prowadzi również badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 28 maja 1996 r. Dz. U. nr 62 poz. 287).

Każdy badany otrzymuje orzeczenie oraz szczegółową informację o wynikach swoich badań, a także informację o posiadanych predyspozycjach do wykonywania określonej pracy.

Pracownia posiada aktualne zezwolenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do prowadzenia badań psychologicznych kierowców i wydawania orzeczeń.

Ponadto prowadzimy badania i konsultacje psychologiczne w zakresie problemów szkolnych, rodzinnych, badanie możliwości intelektualnych oraz osobowości.